Vrienden van Oratoriumkoor COV Heerenveen

Bij de selectie van orkest en solisten kiezen wij voor kwaliteit en daarom zijn onze concerten kostbaar. Door het teruglopen van overheidssubsidies worden wij steeds meer afhankelijk van sponsoren en steun van particulieren om kwalitatief hoogwaardige concerten te kunnen blijven uitvoeren. Vrienden van Oratoriumkoor COV Heerenveen vormen een vaste kern van geïnteresseerde en regelmatige bezoekers.

Wilt u meer weten over de voordelen van een lidmaatschap van de Vrienden, ga dan naar Algemene Informatie.

Wilt u zich aanmelden als Vriend van Oratoriumkoor COV Heerenveen, ga dan naar het Aanmeldingsformulier.