Informatie

Algemene informatie over het koor:
We repeteren op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur.
De repetities vinden plaats in kerkelijk centrum Trinitas te Heerenveen.
De repetities staan onder leiding van onze vaste dirigent Merlijn Wackers.
U bent van harte welkom een repetitie te bezoeken.

Zakelijke informatie:
Oratoriumkoor COV Heerenveen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 40003217 met als vestigingsadres: Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442EZ Heerenveen. De statutaire zetel is Heerenveen.

E-mailadres: info@covheerenveen.nl

Bank: Rabobank
IBAN: NL12RABO0330751700
BIC: RABONL2U

Oratoriumkoor COV is lid van de overkoepelende organisatie KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond)